Frivilligsentral

FrivilligsentralenÅmot frivilligsentrals logo

Åmot Frivilligsentral har som intensjon å skape gode møteplasser
ved å legge til rette for aktiviteter.

Besøk Åmot frivilligsentrals hjemmeside

Følg med på Frivilligsentralens Facebook-side

FYSAK
I Åmot kommune har vi 18 turmål.

BUA
Gratis utlån av utstyr til fritidsaktiviteter i Åmot

Vil du bidra som frivillig?
Som frivillig bidrar du når det passer for deg og med oppdrag som du selv ønsker. Noen ønsker hjelp, og andre ønsker å hjelpe. På sentralen koordinerer vi oppgaver til alles beste. Ingen oppgave er for liten, men noen oppgaver kan være for store. Ingen frivillige blir pålagt oppgaver. Det skal være gøy å være frivillig! Og du bestemmer selv omfanget på din frivillighet. 

Meld deg som frivillig
Kontakt frivilligsentralen på Rena for en uformell prat. Vi har kontor i "glassburet" ved Kafé Sandbeck.

Turid Athammer, Mob: 479 71 763
Epost: tat@amot.kommune.no