Åmot ungdomsskoles Nobelprosjekt - Siste dag

Om arrangementet

I 2001 ble idéen til Nobelprosjektet født. Hva med å sende en gruppe elever til Oslo for å dekke utdelingen av Nobels fredspris, som en del av arbeidet med Ungdomsavisa?  Siden den gang har vi hvert eneste år vært på plass i Oslo for å dekke begivenhetene rundt fredsprisen i sin fulle bredde. I alt har to lærere og 20 elever oppholdt seg i hovedstaden i fem dager som journalister for Ungdomsavisa. Elevene deles i to grupper - som er i Oslo halve tiden hver.

Bakgrunnen for Nobelprosjektet
På slutten av 1990-tallet fikk Åmot ungdomsskole for første gang tilknytning til Ungdomsavisa.  Dette var en nettavis for ungdom, og av ungdom. I én måned av gangen har ulike skoler rundt omkring i landet redaktøransvaret. Dette innebar at vi måtte produsere og publisere alt stoff som skulle ut til leserne av Ungdomsavisa.  Ansvarlige redaktører var Mediebedriftene v/Avis i skolen og Skolenettet/Læringssenteret. Åmot ungdomsskole fikk desember måned som "sin", med redaktøransvar for Ungdomsavisa.

I 2001 ble idéen til Nobelprosjektet født. Hva med å sende en gruppe elever til Oslo for å dekke utdelingen av Nobels fredspris, som en del av arbeidet med Ungdomsavisa?  Siden den gang har vi hvert eneste år vært på plass i Oslo for å dekke begivenhetene rundt fredsprisen i sin fulle bredde. I alt har to lærere og 20 elever oppholdt seg i hovedstaden i fem dager som journalister for Ungdomsavisa. Elevene deles i to grupper - som er i Oslo halve tiden hver. Da Mediebedriftene la ned prosjektet i 2013, kjøpte Åmot ungdomsskole domenet www.ungdomsavisa.com og sikret med det videre drift av Nobelprosjektet.

Forberedelser og gjennomføring
Det er enormt mye som skal forberedes, planlegges og ordnes for å gjennomføre Nobelprosjektet; hotell, transport, informasjon til foreldre, fordeling av ansvar, akkrediteringer, idéer til saker, inngå avtaler, og mye mer.

Hvert år har vi gjennom Utenriksdepartementet og andre aktuelle aktører fått akkrediteringer til alle de store arrangementene, på lik linje med andre pressefolk fra inn- og utland. Dette betyr at elever overværer arrangementer som den internasjonale pressekonferansen med vinneren i Nobelinstituttet, overrekkelsen av Nobels fredspris i Oslo Rådhus, pressekonferanse med artister som skal delta under Nobelkonserten, samt selve konserten. Akkrediteringene gjør også sitt til at vi i mange andre sammenhenger kommer tett på de celebre gjestene.

Gjennom prosjektet får elevene prøve seg som journalister i det "virkelige liv". Gjennom seriøst arbeid over flere år har vi dessuten opparbeidet oss et godt rykte både i Utenriksdepartementet og faktisk helt inn i Nobelkomitéen. Tidligere leder av Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs (i perioden 2003-2008), var en viktig støttespiller for oss. Det samme kan sies om Mette Øwre og Benedikte Tresselt Koren i Utenriksdepartementet, som i alle årene Nobelprosjektet har eksistert, alltid har stilt opp for oss, skaffet oss akkreditteringer og vært behjelpelige på alle måter.. Dag Hvaring i Warner Bros, likeså. Gjennom han har akkrediteringer i forbindelse med Nobelkonserten vært "bankers". Tidligere leder av Det norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, må heller ikke glemmes.

Ettersom årene har gått har våre "hjelpere" blitt skiftet ut, men fremdeles møter vi stor velvilje og resoekt for arbeidet vi gjør. Telenor har blant annet  bistått med gratsibilletter til de to Nobels fredspriskonsertene som har blitt arrangert i Telenor Arena.

Ellers er vi glade for at medlemmer av Nobelkomiteen, stortingspolitikere, statsråder, og til og med kongefamilien med kronprinsparet, har stilt velvillig opp for reporterne fra Ungdomsavisa i en årrekke.

Ved Åmot ungdomsskole har Nobelprosjektet ved Åmot ungdomsskole etter hvert blitt "Vinterens vakreste eventyr".

I forbindelse med Åmot ungdomsskoles 50-årsjubileum i 2015, lagde vi denne bildekavalkaden fra Nobelprosjektets daværende historie.