Storsalen - Teknisk informasjon

Diverse scene- og salsopplysninger:

 

Lystrekk:      4 trekk med tilsammen 50 13A kurser
Max last pr. trekk: 160 kg (jevnt fordelt)
Strømuttak:
(på scenen)
3 stk. 80A-kurser. (Kan omgjøres til 63A-1 stk.)
(1 på hver side av scenen og 1 på tavleveggen.)
2 stk. 125A-kurser v/sikringsskapet.
2 stk. 16A-kurser, 1 på hver side av scenen.
8 stk. 16A-kurser dedikert LED-lys scene
Strømuttak:
(i salen)
16 A-kurser med 3 doble uttak på venstre side av salen (inkl. scenekant).
16 A-kurser med 3 doble uttak på høyre side av salen (inkl. scenekant).
16 A-kurs med 2 doble uttak i gulvbrønn på rad 4.
16 A-kurs med 2 doble uttak i gulvbrønn på rad 12.
Scenemål:
(u/inndekn.) 
Bredde ca. 12 m
Dybde ca. 8,5 m
Total scenedybde fra scenekant til bakvegg ca. 12 m
Høyde fra salsgulv til scenekant: 75 cm.
Sal: Bredde foran: 10,5 m (stolraden)
Bredde bak: 9,5 m
Dybde (lengde) fra første til bakerste rad: 21 m
Stigning/høydeforskj. fra første til bakerste rad: 21 m
Sceneåpning-bakvegg kinorom: 22 m
Lydmikser: Avstand fra scenekant: 14 m. Avstand til bakvegg: 6 m
Areal for hele mikseavd.: Ca. 3 m2
Lys: Dimmere: LD 90 m/48 kurser, 144 patchepkt. Doble uttak.
Lysmikser: MagicQ PC-Wing med AIO skjerm 
Lyd:

Forsterker HF CA-2, Crest. 3 stk.
Forsterker Monitor + 12” CA-9, Crest. 3 stk.
Forsterker Cent+Dly.balk 12”, Crest. 1 stk.
Forsterker Sub+18” CA-12, Crest. 2 stk.
Stereohøytaler Fulltone Dive-1183/64 Electro-Voice. 2 stk.
Sub-Woofer DIVE-1181 Electro-Voice. 2 stk.
Sentercluster T-221/64 Electro-Voice. 2 stk.
Delay høyttaler T-221/64 Electro-Voice. 3 stk.
Monitor: HK-Audio Premium PR:O 10xD. 2 stk.
Lydmikser: TF1 - Yamaha - 16 ch. 
                 MG 10xU - Yamaha

 
Lastespesifikasjoner for scene: Klikk her

Oppdatert: 04.aug 2020
Meny Lukk