Øvingslokaler

Åmot kulturhus har flere tilpassede øvingslokaler for band, kor, korps og kulturskole.

Storsalen
Scenen i Storsalen er i dag i bruk som øvingslokale for korps. Storsalen er imidlertid øremerket konserter og forestillinger. Korps som har dette som sitt øvingslokale, må i de tilfellene regne med å flytte ut av lokalene. 
Storsalen - Hovedside

Balder (Speilsalen)
Lokalet her er øremerket kulturskolens danseundervisning, med speil på to vegger og barrer. I tillegg benyttes Mime av kulturskolens strykeorkester samt grupper fra Frivilligsentralen.

Ragnarok
Dette er Rena-Rock sine øvingslokaler, med fullt utrustet backline for bandøvinger. Pga. lyddempingen i lokalet, egner diskoteket seg godt til øvelse for lydsterke instrumenter.

Pengegaloppen
Dette er et av kommunens møterom. Imidlertid er det velegnet for kulturskolens undervisning av små musikkgrupper. Pengegaloppen er tilknyttet kulturskolens øvrige lokaler på østsiden av kulturhuset.

Kulturskolens musikkundervisningsrom
Kulturskolen har to undervisningsrom i tilknytning til kulturskolens øvrige lokaler. Det ene har akusisk piano.

Urds kilde (Kjellerkaféen)
Dette er ungdomsklubbens lokaler, men utenfor deres åpningstider benyttes kjellerkafeen til korøving og frivilligsentralens aktiviteter.