Storsalen

Østerdalens fineste sal.

Her har vi fast kinovisning 3 dager i uken. Salen er fast spillested for Teater Innlandet med +/- 5 forestillinger i året. i tillegg kan en oppleve både lokale og tilreisende forestillinger/konserter flere ganger i semesteret.

Kapasitet

Storsalen har 335 sitteplasser, og 20 ståplasser

Teknisk

Scenen i storsalen er forholdsvis enkelt utstyrt. Ved større produksjoner leier vi inn teknikere og utstyr etter behov.

Leiepriser pr. 01.01.2021

Kulturarrangement m/billettsalg:  Kr. 6.000,- 
+ 20% av bill.innt. over kr. 10.000,-  
Kulturarrangement u/billettsalg:  Kr. 3.750,-
Møte m/projektor og lyd Kr. 2.100,-
Andre arr: Pris forhandles  
Lysutstyr u/tekniker: Kr. 2.650,-
Lydutstyr u/tekniker: Kr. 2.650,-
Seminar/øvelse pr. dag u/utst.: Kr. 1.650,-
Tekniker/Kjentmann pr. time: Kr.    400,-
- Min. tekn. assistanse: 3 t.  
Tillegg:  
Flygel - Nystemt Kr. 2.500,-
            Som det står/Øving Kr.    600,-
Projektor: Kr.    900,-
Sceneelement pr. stk. Kr.    200,-
Akustisk tak Kr. 3.000,-