Uteie av Kafé Sandbeck

Åmot kulturhus står for utleie av Kafé Sandbecks lokale. Lokalet leies ut både med og uten åpen kafé. Kaféscenen er rigget med enkelt lys- og lydutstyr, og er godt egnet for intime konserter.

Leiepriser

Kulturarrangement m/billettsalg:     
+ 20% av bill.innt. over kr. 6.000,-
Kulturarrangement u/billettsalg: 
Andre arr:
Lyd/lys-utstyr
Tekniker/Kjentmann pr. time: 

*   Min. tekn. assistanse: 3 t.
Lokale leietakere betaler 50%

Tillegg:
Piano  – Nystemt
           – Som det står
Projektor
Renhold

Kr. 3.700,- 

Kr. 2.450,-
Forhandles
Forhandles
Kr.   400,-
Kr. 2.750,-
Kr.        0,-
Kr.    500,-
Kr. 1.500,-